Tuesday, January 20, 2009

Muinasjutt

Muiste elas maailma üks mees.Tema nimi oli Ants. Tal oli palju loomi. Kõik nad olid õnnelikud. Ükskord juhtus hirmus lugu, ta kukkus kaevu, ta jäi imekombel terveks, sest talle tuli appi .naabrimees. Abilised olid sõbralikud naabrid. Pärast seda läks Ants laia maailma rändama. Ta käis kõunas, põhjas, idas, läänes, Lõpuks jõudis ta ..................................................................Seal elas ................................................................ Nad said tuttavaks. See oli suur sõprus ............................................................................................................ tundis, et on lõpuks leidnud ............................................................. Kui nad ei ole surnud, siis elavad nad ............................................................. siiani. Sellest annab teada ..............................................................

Tuesday, January 13, 2009

Regivärsiline rahvalaul

1.

Vili vihmalla idaneb,
rohi märjala mädaneb,
oras kasvab kaste/ella,
rooste rikub rohuladva,
kaste rikub kaerakõrre,
härmatis hüvä ädälä.

2.


Laulik oli mu isani, - Ema, isa laulsid laulikust.

laulik oli mu emani,
laulik väike vennikene, - Laulik mõeldud lastele.
laulik lapse kiigutaja,
laulik peab minustki saama.
Ei ma tohi olla tumma, - Ei tohi vihane olla.
ei viitsi vihane seista,
pikki mokkida pidada.
Ma pole tummade toasta, - Ma pole vaikne.
ega vaikide vahelta.

Ehitame regilaulu

Meil koplis kolmi põõsast:
üks oli punane põõsas,
teine on sinine põõsas,
kolmas kuldne .
Sinisirje linnukene,
kullakarva pääsukene
lendas ses punapõõsas,
lendas ses sinipõõsas,
hakkas kulda armastama.
Siis hakkas pesa tegema.
Tegi kuu ja tegi tähed ,
tegi tüki suure ,
nädaliku neljandat suunda ,
veerandiku teist kuuda.
Siis hakkas mune munema.
Munes kuu ja munes kaksi,
munes tüki ühe kuuda,
nädaliku neljandat kuuda,
nädaliku viiet kuuda.
Hakkas poegi haudumaie.
Haudus kuu ja haudus kaks ,
haudus tüki kolmat kuuda,
nädaliku teist luuda
veerandiku praeguseks .
Mis neist poegist saadanekse?
Üks sai päevaks peale ilma,
teine ku-uks alla ilma,
kolmas täheks taeva-aie,
neljas ilmale imeksi,
vikerkaareks veeremaie ...

Tuesday, January 6, 2009

Rahvaluule tunnused

Anonüümselt levimine
Varieeritud looming
Kollektiivne looming
Suuline, levis suuliselt
Teisenemine
Peegeldab ümbritsevat keskkonda
Rahvalik kunst