Tuesday, March 3, 2009

Rahvaluule

1. ei lausu musta ega valget - On vait
2. mängib esimest viiulit - On liider
3. leidis uue omaniku - Lahkus
4. on pigis- On täbaras olukorras
5. pühkis tolmu jalgelt - Lahkus
6. nagu hane selga vesi - Mõtetult tegutsema
7. võttis jalad selga - Läks ära
8. nagu kass ja koer - Ei pea kunagi kaua vastu
9. kahe silma vahele jääma - Ununema
10. nagu vorst koera kaelas - Ei pea kuigi kaua vastu
11. leiba luusse laskma - Puhkama
12. ei seisa pudeliski paigal - Äärmiselt püsimatu
13. vaene kui kirikurott - Väga vaene
14. liimist lahti - Halvasti tundma
15. segi kui puder ja kapsad - Täiesti segamini
16. nagu lepse reega - Väga kiiresti
17. nagu õlitatud välk - Väga lihtsalt
18. vasikaga võidu jooksma - Mõttetult tegutsema
19. nagu silgud pütis - Väga kitsas
20. vihma käest räästa alla - Ebameeldivast olukorrast veel hullemasse sattuma

No comments: